Vul enquête in voor beleidsevaluatie over imvo-beleid

13-01-2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de kennis van bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere ministeries en wetenschappers over het huidige beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) verzamelen en gebruiken om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het huidige beleid. Het ministerie wil zo onderzoeken of, en zo ja hoe, het imvo-beleid vernieuwd moet worden. Hiervoor heeft het ministerie het project 'imvo-maatregelen in perspectief' opgezet.

 

Rol overheidsinterventies

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de rol van overheidsinterventies die bevorderen dat bedrijven de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de richtlijnen van de VN voor bedrijfsleven en mensenrechten (UNGP) naleven. Daarvoor zijn onder andere enkele onderzoeken uitgezet waarbij input van bedrijven en organisaties gewenst is. Zo loopt er een onderzoek naar wat het gedrag van bedrijven op imvo beïnvloedt.

 

Meedoen

De enquête staat momenteel open. De kernvraag is: wat zijn volgens bedrijven effectieve overheidsinstrumenten die ertoe leiden dat zij (beter) de OESO-richtlijnen en UNGP's naleven? Het verzoek is om de enquête vóór 24 januari in te vullen.

 

Klik hier voor de enquête.