Voorlopige toepassing handelsakkoord CETA van start

18-09-2017

Ondernemers die handelen met Canada, kunnen vanaf 21 september profiteren van enkele voordelen die het handelsakkoord CETA tussen de EU en Canada biedt. Op die dag start namelijk de voorlopige toepassing van het verdrag. Meer dan 98 procent van de Canadese en Europese importtarieven wordt afgeschaft. Ook wordt de markttoegang voor goederen, dienstverleners en investeerders vergroot en krijgen Europese bedrijven de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsopdrachten. Bovendien zijn er afspraken gemaakt om onnodige non-tarifaire handelsbelemmeringen weg te nemen.

 

Sommige afspraken in CETA kunnen pas in werking treden als alle EU-lidstaten het akkoord hebben geratificeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afspraken over investeringsbescherming en de beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden.

 

Geregistreerd exporteur

Om voor verlaagde of afgeschafte invoerrechten in aanmerking te komen, moet de exporteur de preferentiële EU-oorsprong van zijn goederen aantonen. Voor zendingen onder 6000 euro mogen exporteurs zelf een zogenaamde factuurverklaring afgeven. Voor zendingen daarboven moeten zij zich registreren als geregistreerde exporteur (REX) om te kunnen profiteren van verlaagde tarieven. REX is een nieuw certificeringssysteem, dat het bestaande systeem van toegelaten exporteurs op termijn zal vervangen.

 

Wie zich registreert als REX, krijgt een REX-nummer. Een geregistreerd exporteur kan zelf een oorsprongsverklaring afgeven en hoeft niet meer een oorsprongsverklaring bij de douane aan te vragen. Er is tot 1 januari een overgangsregeling voor exporteurs die staan geregistreerd als toegelaten exporteur.

 

Zie voor meer informatie de volgende websites:

- website van de Kamer van Koophandel (kleine verzendingen);

- website van de rijksoverheid (CETA);

- Market Access Database van de Europese Commissie (importheffingen);

- website van de Europese Commissie (REX-systeem).