Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

14-10-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een infoblad geschreven voor werkgevers over de nieuwe regels. Download deze hier.Het ministerie van Sociale Zaken start een voorlichtingscampagne om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels voor arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Met radiospotjes, posters op hogescholen en universiteiten en socialmediaberichten hoopt het ministerie werkend Nederland ertoe te bewegen al vóór 1 januari de nieuwe regels te bestuderen.

 

Wab-checklist

Voor werkgevers is er een zogenaamde Wab-checklist. Daarin staan actiepunten om vóór 1 januari al te doen. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage of juist hoge WW-premie moet worden afgedragen. Dat heeft namelijk invloed op de loonaangifte. Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat de transitievergoeding vanaf 1 januari wordt berekend vanaf de eerste werkdag.

 

Oproepkrachten

Mensen die werken op oproep- of payrollbasis, krijgen ook te maken met veranderingen. Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever zo'n oproep binnen die vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Ook moet de werkgever na twaalf maanden een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers in dienst.

 

Tijdelijke contracten

De nieuwe arbeidsmarktwet bevat daarnaast nieuwe regels voor tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Tot en met 31 december gaat dat nog om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar. Het contract dat daarop volgt is automatisch een vast contract. Ook na 2020 kunnen cao-partijen afspraken maken om af te wijken van deze regeling.

 

Ontslag

Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren.

 

Kijk voor de nieuwe regels op www.rijksoverheid.nl/wab.