Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe Europese privacywetgeving

09-10-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in de gehele EU van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

 

AVG

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, krijgen de mogelijkheid om stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

 

Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten zijn er presentaties van de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie. Zij bespreken onder andere wat de belangrijkste uitgangspunten van de AVG voor bescherming en naleving zijn, op welke gronden een bedrijf of organisatie persoonsgegevens mag verwerken, wat een Privacy Impact Assessment is, wanneer een bewerkersovereenkomst nodig is, of een bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen en of de procedures om datalekken te documenteren en te melden moeten worden herzien.

 

Data en plaatsen

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur.

- woensdag 15 november, Planetarium Amsterdam, Amsterdam Z.O. Aanmeldformulier.

- donderdag 16 november, Conference Centre Koningshof, Veldhoven. Aanmeldformulier.

- dinsdag 21 november, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud. Aanmeldformulier.

- dinsdag 28 november, hotel De Bilderberg, Oosterbeek. Aanmeldformulier.

- donderdag 7 december, de Malietoren, Den Haag. Aanmeldformulier.

 

Kosten

De toegangsprijs is 55 euro per persoon exclusief btw. Dit bedrag wordt via een eenmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

 

Aanmelden

U kunt zich met het bovenstaande antwoordformulier opgeven voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van de aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst.