Volwaardige toegang voor volwaardige deelname aan maatschappij

18-04-2016

De Eerste Kamer is unaniem akkoord gegaan de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Er staat onder andere de verplichting in dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat voor iedereen redelijke aanpassingen worden verricht.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zei tijdens de behandeling van het verdrag: "Volwaardig meedoen door iedereen, begint met volwaardige toegang voor iedereen. Hoe nodig dat is, bleek bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen met een beperking die het debat wilden volgen, konden alleen na veel improvisatie in de Eerste Kamer aanwezig zijn. Het illustreert voor mij het belang van deze goedkeuring. We zullen er met zijn allen veel harder aan moeten trekken. En met dit verdrag in de hand kan dat."

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij hebben toegezegd mee te werken aan de uitvoering van dit verdrag, maar er wordt eerst nog een algemene maatregel van bestuur gemaakt die een aantal bepalingen moet verduidelijken.

Lees meer over