Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

02-07-2018

De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Daarvoor is het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico's op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen.

 

Het Convenant Voedingsmiddelen is ondertekend door een brede coalitie. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie neemt gezamenlijk het initiatief om projecten op te zetten. Daarnaast wordt gewerkt met imvo-risicomanagement om problemen in de keten te kunnen voorkomen en aan te pakken. De brancheorganisaties tekenen namens de sector, wat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat alle bij hen aangesloten bedrijven risico's in kaart brengen en aanpakken. De brancheorganisaties en bedrijven trekken daarbij samen op met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties, om zo problemen aan te pakken die de bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

 

Leefbaar loon en klimaat

Dit convenant gaat de sector helpen bij aanpassingen in de bedrijfsvoering die nodig zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in de keten. In het convenant is vastgelegd dat partijen in het eerste jaar starten met gezamenlijke projecten op het gebied van klimaat en leefbaar loon. Het convenant Verantwoord Voedingsmiddelen is het zesde convenant op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Convenanten voor verzekeringen, pensioenen, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische sector zijn in voorbereiding.