VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren eigen Nationale Omgevingsvisie

16-05-2017

Slimme en duurzame oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland zijn hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid behoudt, met voldoende ruimte voor wonen, werken en natuur. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in de publicatie 'Schaarse ruimte, slimme oplossingen', een eigen omgevingsvisie die onderdeel is van het investeringsprogramma NL Next Level.

 

De ondernemingsorganisaties kiezen voor een brede benadering. De ruimtelijke uitdagingen voor Nederland worden volgens de organisaties in belangrijke mate bepaald door demografische en economische ontwikkelingen. Zij stellen dan ook zeven samenhangende programma's voor bouwen en wonen, landelijk gebied en natuur, transport en mobiliteit, waterveiligheid en klimaatadaptatie, mainports, een CO2-vrije economie en versterking van de stedelijke economie voor. Op die de drie laatstgenoemde thema's heeft de werkgeversorganisatie al eerder uitgewerkte visies gepresenteerd. "Er zijn grote investeringen nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij geldt dat tijdens de verbouwing de winkel open moet blijven", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer over