Visie Europees Parlement op toekomstige relatie met VK na Brexit

12-03-2018

Het Europees Parlement heeft een conceptversie gepubliceerd van zijn visie op de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit. Hieruit blijkt dat het Parlement een associatieverdrag met het VK ziet als een mogelijk kader voor de toekomstige relatie. Daarin zouden thema's als handel en economische betrekkingen, buitenlandbeleid, veiligheid en samenwerking op thema's als onderzoek en innovatie aan de orde komen.

 

Associatieverdrag

De visie kwam een paar dagen na de Brexitspeech van de Britse premier Theresa May. Volgens het Parlement is het alomvattende handelsverdrag waarover zij sprak, alleen mogelijk als het VK bereid is om EU-wet- en regelgeving te accepteren. Bij een associatieverdrag, waar het Parlement voor pleit, moeten ook zowel het bestuurlijk kader als het geschillenbeslechtingsmechanisme helder zijn.

 

Niet selectief toetreden

Ook maakt het Parlement in deze visie duidelijk dat er een wezenlijk verschil is tussen EU-lidstaten en derde landen, dat er duidelijke regels gelden binnen de EU en dat derde landen niet kunnen profiteren van dezelfde rechten en voordelen als EU-lidstaten. Het Parlement laat weten dat het alleen mogelijk is voor het VK om toe te treden tot de gehele Europese interne markt en niet slechts tot delen hiervan. Het Parlement ondersteunt ook de conceptovereenkomst van het Europese Commissie om overgangsregelingen te treffen met het VK zodra het VK de EU verlaat.

 

Input voor Raad

Komende week bespreekt het Parlement het conceptrapport met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Michel Barnier, hoofd EU-onderhandelaar in het Brexitdossier. Daarna dient het rapport als input voor de Europese Raad eind maart. Het Parlement moet met de uiteindelijke terugtrekkingsovereenkomst instemmen, voordat het rapport definitief kan worden aangenomen.