Verlenging subsidieregeling Digital Trust Center

07-02-2019

Na een succesvolle eerste ronde wordt de subsidieregeling voor samenwerkingenop het gebied van veilig digitaal ondernemen (Cyberweerbaarheid) van het Digital Trust Center (DTC) met twee jaar verlengd. De regeling treedt op 1 april in werking.

 

Veilig digitaal ondernemen

Het DTC helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen. Het stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven, bijvoorbeeld in de keten, regio, sector of branche. Doel is toe te werken naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten, waar ondernemers terecht kunnen voor kennis, ervaring en handelingsperspectief op het terrein van cybersecurity.

 

Nieuwe mogelijkheid

Regio's en brancheorganisaties die vorig jaar nog niet aan bod zijn gekomen of nog niet klaar waren voor de eerste ronde, krijgen nu de mogelijkheid om met voorstellen te komen. Het DTC faciliteert hiermee een groeiend netwerk voor veilig digitaal ondernemen, waarbij ondernemers gestimuleerd worden om de digitale weerbaarheid te verbeteren.

 

Voorlichtingsbijeenkomst

Op 22 maart organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een voorlichtingsbijeenkomst over de regeling. Op de website van RVO.nl meer informatie over de subsidie en de voorwaarden en (binnenkort) de mogelijkheid tot aanmelden voor de bijeenkomst.