Veiligheid Innovatie Competitie

07-02-2019

Hoe kunnen we de Rotterdamse haven nog veiliger maken? Daarover gaat de Veiligheid Innovatie Competitie 2019 (VIC 2019) met als thema 'Smart Harbour Rotterdam'. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en startups kunnen met vernieuwende inzichten eraan bijdragen om de informatiepositie van en tussen veiligheidspartners te verbeteren.

 

Rotterdamse haven

Voor een veilige toekomst van de Rotterdamse haven is het belangrijk dat de veiligheidsketen succesvol met elkaar samenwerkt en onderling informatiestromen deelt en combineert. De 42 kilometer aan havengebied in Rotterdam is een dynamische omgeving. Digitale informatiestromen spelen er een belangrijke rol om de beste haven van Europa te blijven.

 

Technologische toepassingen

Juist de dynamiek in digitale ontwikkelingen vormt op het gebied van veiligheid een uitdaging voor de veiligheidspartners (politie, de douane, de Koninklijke Marechaussee, de brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Met allerlei geavanceerde technologische toepassingen en innovaties maken zij de haven al steeds veiliger. Maar technologie alleen is nooit voldoende en brengt ook nieuwe (cyber)uitdagingen met zich mee.

 

Nieuwe oplossingen

De competitie is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland dit jaar uit met een innovatief idee te komen voor het thema 'Smart Harbour Rotterdam'. Voorgaande edities van de VIC leidden tot creatieve oplossingen voor onder andere slimme toegangscontrole en intelligente datavisualisatie. Voor de winnaar van de VIC 2019 is een ontwikkelopdracht beschikbaar ter hoogte van maximaal €200.000,- ex btw.

 

Deelnemen

De Veiligheid Innovatie Competitie is een landelijke competitie voor het mkb en voor startups. Meer informatie over deelname staat op het platform Negometrix.

 

Voorlichting

De organisatie van VIC 2019 organiseert op 5 maart een voorlichtingsbijeenkomst in gebouw De Yp (Den Haag), waar een nadere toelichting wordt gegeven over de intenties en de verwachtingen. Aanmelden kan tot 1 maart 2019 via de berichtenmodule in Negometrix of per e-mail.