Veel vragen en onduidelijkheid over de nieuwe sancties tegen Iran

07-06-2018

Er bestaat erg veel onduidelijkheid over het zakendoen met Iran nu Amerika opnieuw sancties tegen dit land heeft aangekondigd. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst die ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de overheid organiseerden.

 

Op de informatiebijeenkomst waren zo'n 80 ondernemers afgekomen. Zij konden terecht bij experts en vertegenwoordigers van de overheid met al hun vragen. Ook heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control inmiddels meer informatie gepubliceerd over de exacte sancties.

 

Overgangstermijn

Er is een overgangstermijn ingesteld van 90 en 180 dagen. Vanaf begin augustus treden dan sancties in werking gericht op de handel in bijvoorbeeld dollars, de Iranese rial en goud, evenals sancties gericht op de automotive sector, civiele luchtvaart, tapijten, voedingsmiddelen en de handel in delfstoffen en halffabrikaten. Vanaf begin november treden sancties in die onder andere zijn gericht op de maritieme sector, handel in olie, financiële dienstverlening en de maritieme sector.

 

Extraterritoriale werking

De Amerikaanse sancties werken door op bedrijven buiten de VS (extraterritoriale werking), waardoor Nederlandse bedrijven er mee te maken kunnen krijgen, ondanks dat de EU en Nederland deze extraterritoriale werking niet erkennen. Ook is de EU van mening dat Iran nog steeds voldoet aan zijn verplichtingen volgens het Atoomakkoord. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft het beleid van een stapsgewijze hervatting van de relaties met Iran dan ook gewoon gehandhaafd.

 

Betalingsverkeer

De ondernemers hadden vooral veel vragen over het betalingsverkeer met Iran. Hoewel er enkele tientallen Europese banken zijn die nog op reguliere basis transacties met Iran doen, wordt dit naar verwachting lastiger. De meeste Europese banken voeren nu overigens ook al een stringent landenbeleid op Iran en dit zal waarschijnlijk worden aangescherpt.

 

Risico

Verder werd duidelijk dat sommige sectoren nog altijd zijn uitgezonderd van sancties, zoals de land- en tuinbouw. Toch is de verwachting dat ook deze sectoren geraakt kunnen worden, simpelweg omdat bedrijven die ook belangen hebben in de VS geen enkel risico zullen willen lopen. Verschillende Westerse bedrijven, zoals Peugeot en Renault, hebben recent ook al bekendgemaakt hun activiteiten in Iran af te bouwen.

 

Vervolgbijeenkomst

Omdat veel vragen nog niet konden worden beantwoord, komt er deze zomer een vervolgbijeenkomst. Ook wordt gekeken hoe bedrijven die zakendoen in Iran elkaar kunnen helpen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.