UWV start pilot generieke werkvoorziening

13-01-2020

Uitkeringsinstantie UWV start op 1 maart met de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen om één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf aan te passen voor werknemers met een beperking.

 

Een werkgever kan bij het UWV een aanvraag doen voor een werkplekaanpassing vanuit de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. Het is een experiment waarin een individueel dienstverband niet langer een voorwaarde voor een werkvoorziening hoeft te zijn. Daar staat tegenover dat de werkgever voor ten minste drie jaar duurzame werkgelegenheid aanbiedt.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zien deze pilot met belastingstelling tegemoet. Doel is dat het voor werkgevers gemakkelijker wordt om mensen met een beperking op te nemen in het bedrijf.