Uitwerking pensioenakkoord: hoe gaat dat in tijden van corona?

28-05-2020

Het bestrijden van de coronacrisis vraagt op dit moment continu overleg tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en het kabinet. Tegelijkertijd wordt er ook tijd vrij gemaakt en intensief gesproken over dossiers die meer gericht zijn op de lange termijn. Een heel concreet voorbeeld daarvan is het pensioenakkoord. Dit akkoord op hoofdlijnen werd een jaar geleden gesloten door sociale partners en het kabinet. Hierin werden de contouren geschetst van hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moeten komen te zien (persoonlijker en betere aansluiting op de arbeidsmarkt), wat dat betekent voor de AOW-leeftijd (minder snel omhoog) en voor mensen in zware beroepen (maatwerk om eerder uit te treden). Maar er stonden ook nog een aantal uitwerkingsvragen open.

 

Nieuwe pensioencontracten

Sinds september zijn kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties hard aan het werk met deze uitwerking. Een aantal complexe en technische vraagstukken liggen daarbij op tafel: hoe gaan de nieuwe pensioencontracten precies werken en hoe komen we van A naar B. In deze uitwerking wordt er nadrukkelijk gekeken wat dit gaat betekenen voor zowel werkgevers als (oud-)werknemers. In de afgelopen maanden is tevens onderzocht hoe de pensioencontracten uit het pensioenakkoord nog beter kunnen worden ingevuld, ook om oplossing te bieden voor de problemen van de huidige pensioenregelingen.

 

Afrondende fase

De gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn nu in een afrondende fase. Het is de ambitie dat deze plannen binnen een aantal weken gepresenteerd kunnen worden. Afgelopen weken berichtten verschillende media al dat de uitwerking van het pensioenakkoord er goed uit lijkt te zien voor werkgevers, werknemers en gepensioneerden, maar dat er ook nog een aantal thema’s op tafel liggen om besluiten over te nemen.

 

Gemoderniseerd pensioenstelsel

Ook als er eenmaal een akkoord is over de uitwerking duurt het nog wel even voordat de overgang naar de nieuwe regeling in praktijk wordt gebracht. Eerst volgt er dan een wetgevingstraject: de bedoeling is dat die wetgeving op 1 januari 2022 van kracht wordt. En vanaf dat moment zullen sociale partners en pensioenuitvoerders vaak nog wel wat tijd nodig hebben om de overstap te maken op een gemoderniseerd pensioenstelsel dat er weer een aantal decennia tegen aan kan.

 

Jurre de Haan, beleidssecretaris pensioenen