Uitvoeringswet over nieuwe privacywet AVG naar Tweede Kamer

18-12-2017

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de nieuwe privacywet, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ingediend bij de Tweede Kamer. Europa wil verdergaande harmonisatie van de regels om persoonsgegevens te beschermen en vrij verkeer van gegevens binnen de Unie te bevorderen.

 

Gelijk beschermingsniveau

Uitwisseling van persoonsgegevens is overal in de Europese Unie toegenomen. Dankzij nieuwe technologie maken bedrijven en overheid ook steeds meer gebruik van persoonsgegevens. De AVG moet ervoor zorgen dat er in de gehele Europese Unie een gelijk niveau van bescherming is.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Bestaande nationale regels die in Nederland gelden op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), worden zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over geloof, gezondheid of etnische afkomst. Ook om de oude naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het aansluiten bij de huidige Wbp een voordeel.

 

Strengere verplichtingen

Burgers krijgen door de nieuwe verordening bijvoorbeeld het recht om 'vergeten te worden' en het recht om van de overheid of een bedrijf hun persoonsgegevens in een standaardformaat te verkrijgen (dataportabiliteit). Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere verplichtingen. Er wordt meer transparantie en verantwoording gevraagd. Ook verplicht de verordening in meer gevallen om een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft verantwoordelijk voor het toezicht.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland 

Wij hebben onlangs een serie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers om hen voor te lichten over de nieuwe regels. Die waren drukbezocht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert binnenkort ook een uitgebreide handleiding AVG voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken.