Uitbreiding kraamverlof partner

14-06-2018

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

 

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland:
VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat hebben ze in maart ook laten weten aan minister Koolmees van SZW bij de consultatie van het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) voor extra partnerverlof. Zij zien meer in een voorstel van de SER.
In de eerste plaats duwt het de rekening van het extra verlof na een geboorte eenzijdig bij de werkgevers door de bus. Met name kleine werkgevers zijn hiervan de dupe. Dit terwijl de hele samenleving profiteert en het dan ook uit de algemene middelen gefinancierd zou moeten worden. Daarnaast maakt de WIEG zaken voor werkgevers en werknemers niet simpeler maar introduceert het juist weer een nieuwe regeling in een verlofstelsel dat al complex is.
In de SER is een goed voorstel ontwikkeld dat gedragen wordt door alle vakbonden, kroonleden en de werkgevers. Dit voorstel maakt het verlofstelsel simpeler voor werkgevers en werknemers en draagt beter bij aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen.