Tijdig aangifte loonheffingen indienen blijft van essentieel belang

25-03-2020

De gegevensstroom in de maandelijkse loonaangiften van alle werkgevers in Nederland blijft van groot belang. Niet alleen voor het UWV ten behoeve van het correct kunnen blijven verzorgen van bijvoorbeeld uitkeringen, maar ook straks als aanknopingspunt voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.

Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Het volledige bericht hierover staat op de corona-pagina van de Belastingdienst. Wij roepen u dan ook op om hieraan gehoor te geven en om tijdig uw aangifte loonheffingen te blijven indienen. Het doen van aangifte heeft geen gevolgen voor het eventueel uitstel dat u zou willen hebben voor het afdragen van de verschuldigde loonheffing, daarover vindt u hier meer informatie