Tijdelijke waarde PFAS geeft bouwers en baggeraars meer ruimte

02-12-2019

Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem vastgesteld. Zij doet dit op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksbureau Deltares. Voor grond- en baggerbedrijven die in de knel zijn gekomen, wil het kabinet de kredietmogelijkheden verruimen. Ook wil Van Veldhoven bekijken wat in de aanpak van niet-genormeerde en zeer zorgwekkende stoffen beter kan en hoe de kraan voor dit soort stoffen kan worden dichtgedraaid.

 

Land- en waterbodem

De afgelopen maanden is op veel plekken gemeten hoeveel PFAS in de land- en waterbodem zit. Het RIVM adviseert voor de landbodem om 0,8 microgram PFAS per kilo grond te hanteren en 0,9 microgram per kilo voor de stof PFOS (een van de duizenden stoffen uit de PFAS-groep). Deltares adviseert voor de waterbodem om 0,8 microgram PFAS per kilo grond te hanteren en 3,7 microgram voor PFOS. Dit betekent in de praktijk dat grond- en baggerbedrijven meer ruimte hebben om grond te verzetten en te baggeren. Zij kunnen bijvoorbeeld weer bagger kwijt in diepe plassen die in contact staan met rivieren.

 

Meer kredietmogelijkheden

Het kabinet wil daarnaast een vangnet voor gezonde bedrijven die door PFAS tijdelijk mensen en machines niet aan het werk hebben. De overheid kan nu al voor een deel garant staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, via de Borgstelling MKB-kredieten. Het plan is om het deel waarvoor de overheid garant kan staan, te verhogen. Dit gaat zo snel mogelijk in en betekent concreet dat midden- en kleinbedrijven uit bijvoorbeeld het grondverzet en de baggersector, die geraakt zijn door de PFAS-problematiek, makkelijker aan krediet kunnen komen.

 

PFAS voorkomen

Om te voorkomen dat PFAS überhaupt in ons milieu komt, wil Van Veldhoven een verbod op alle niet-essentiële toepassingen van de gevaarlijke stoffen die tot de PFAS-groep behoren. Dat is niet van de een op andere dag geregeld, maar Nederland is hier samen met andere EU-lidstaten mee aan de slag. Een aantal PFAS is al aan regels gebonden. Zo is PFOS al vrijwel verdwenen en is GenX op de lijst van 'zeer zorgwekkende stoffen' geplaatst. Van Veldhoven wil daarnaast de aanpak voor niet-genormeerde en zeer zorgwekkende stoffen tegen het licht houden.