Tijdelijke extra ondersteuning voor zzp-ers die inkomsten derven

18-03-2020

Zelfstandigen derven door het coronavirus in veel gevallen inkomsten. Het kabinet wil ook zelfstandigen ondersteunen zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten, en komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

 

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor een periode van maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum (afhankelijk van inkomen huishoudsamenstelling maximaal € 1.500,- per maand). Hierbij geldt geen terugbetalingsverplichting en is er ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan tot maximaal € 10.157,- een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

 

Het kabinet doet wel een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. 

 

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de laatste informatie.

Commentaar PZO
PZO is tevreden met de voortvarende aanpak van het kabinet en de extra maatregelen die het kabinet treft voor zelfstandigen. Dit biedt zelfstandigen met zorgen over hun financiële situatie nu even de nodige rust. Het is echter van groot belang om ervoor te zorgen dat de maatregelen ook goed kunnen worden uitgevoerd door de verschillende gemeenten en de Belastingdienst. Het is van groot belang dat het kabinet heel duidelijke kaders en richtlijnen geeft. De oproep om er alleen gebruik van te maken als dat echt nodig is, is te vaag en roept nu nog te veel vragen op. Ook dat nog niet duidelijk is wat de rente op de lening wordt, leidt tot onzekerheid. Kabinet moet daar snel duidelijkheid over geven.