Technasia zoeken opdrachten van bedrijfsleven

05-09-2016

Milieu- en kostenwinst bij de op-, en afrit van een snelweg, ontwerp van een composietbrug, hulpmiddelen om de bereklauw te laten verdwijnen, microben in beeld, drones als detective. Zomaar een greep uit projecten die door technasiumleerlingen zijn uitgevoerd. In Nederland zijn 92 middelbare scholen die een technasiumopleiding gestart zijn, een onderwijsformule voor leerlingen met interesse in bètatechnische vakken.

Leerlingen op het technasium volgen naast hun reguliere schoolvakken het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarbij ze uitgedaagd worden om relevante, maatschappelijke bètatechnische vraagstukken van externe opdrachtgevers op te lossen. In het eindexamenjaar sluiten deze leerlingen hun opleiding af met een meesterproef. Dat is een project van een jaar, waarbij ze zelf teams vormen, een opdrachtgever zoeken en een projectplan schrijven en uitvoeren.

Nauwe samenwerking
Bouwconsortium Dura Vermeer liet leerlingen een onderzoek doen naar een zo goed mogelijke doorstroom van het verkeer tijdens de verbouwing van een weg en een herontwerp voor de hellingbaan die toegang verleent tot station Veenendaal-West. Door deze samenwerking hoopt Dura Vermeer leerlingen te interesseren voor de civiele techniek, zodat ze uiteindelijk wellicht een studie kiezen in deze richting. Nauw contact met bedrijven, overheden en hoger onderwijs in de regio zorgt ervoor dat leerlingen beter zicht krijgen op wat ze interessant vinden en later willen gaan studeren. Daarnaast leren de leerlingen vaardigheden en competenties aan die ze nodig hebben voor de beroepen van de toekomst.

Bètatechnische vraagstukken
Ieder technasium is voortdurend op zoek naar interessante, actuele bètatechnische vraagstukken uit het bedrijfsleven, overheden of zorginstellingen. Deze vraagstukken worden door de begeleidende docenten omgezet in een technasiumproject. Vervolgens gaan de leerlingen acht weken aan de slag. De opdrachtgever adviseert de docenten bij de beoordeling van het eindresultaat en wordt gevraagd bij de eindpresentatie van het project aanwezig te zijn.

Ondernemers die interesse hebben om samen te werken met een of meerdere technasia of meer informatie willen over deze school, kunnen contact opnemen met een van de scholen of met Wilco Zwennis, netwerkcoach technasium (w.zwennis@technasium.nl). Meer informatie: www.technasium.nl.