Subsidieregeling 'Eerlijk, gezond en veilig werk' geopend

24-06-2019

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de Subsidieregeling 'Eerlijk, gezond en veilig werk' geopend. Het idee is om projecten die via preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk financieel te ondersteunen. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel preventie of het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. Er is een subsidiebudget beschikbaar van 600.000 euro: het minimale subsidiebedrag is 25.000 euro per plan en het maximum 100.000 euro per plan. De subsidieregeling is gebaseerd op cofinanciering; in principe bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten.

 

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 17 juni en 31 juli. Voor meer informatie over de subsidieregeling zie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.