Steun in Eerste Kamer voor vernieuwde faillissementsprocedure

28-06-2018

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor faillissementen makkelijker kunnen worden afgewikkeld. De vernieuwde faillissementsprocedure moet meer aansluiten bij deze tijd.

 

Sneller en efficiënter

Straks kan er beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Dit moet de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien, beperken. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiënter kan maken, levert de betrokken partijen veel op.

 

Eenvoudige toegang

Op dit moment moeten consumenten en ondernemers soms met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Als zij straks een snelle en eenvoudige toegang hebben tot het register van faillietverklaringen, dan kunnen onnodige verliezen worden voorkomen, bijvoorbeeld in de situatie dat iemand niet weet dat een bedrijf failliet is en toch vooruitbetaalt.

 

Digitale informatievoorziening

Een ander voordeel van het wetsvoorstel is dat schuldeisers dankzij digitale informatievoorziening sneller kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter, bijvoorbeeld de toestemming voor de verkoop van de bedrijfsinventaris van de failliete onderneming. Verder willen schuldeisers snel bekend zijn met het vonnis waarin het faillissement is uitgesproken, om hun belangen veilig te kunnen stellen.

Lees meer over