Start aanpak knelpunten A2 en A58

07-06-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) investeert in de aanpak van fileknelpunten op de A2 en A58. Zij heeft twee startbeslissingen getekend en maakt daarmee de weg vrij om de doorstroming te verbeteren op zowel de A2 tussen Deil, 's-Hertogenbosch en Vught, als de A58 tussen Tilburg en Breda. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat beide knelpunten in de top-10 van dagelijkse files komen te staan.

 

A2: Verkenning

De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. De weg verbindt de kennisregio Eindhoven met de Randstad. De startbeslissing van de minister leidt ertoe dat er nu een wettelijk verplichte verkenning Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport wordt gedaan, die nut en noodzaak van een verbreding van de A2 onderzoekt. Omdat die procedure zo'n zeven jaar duurt, hebben betrokkenen al afspraken gemaakt over kortetermijnmaatregelen, zoals de toeritdosering verbeteren, de weefvakken aanpassen en aansluitingen verbeteren. Ook de aanleg van verschillende snelfietsroutes hoort bij de plannen.

 

A58: Vernieuwen

De A58 speelt verbindt de Rotterdamse haven met de haven van Antwerpen en het Roergebied. Een vijfde deel van het verkeer bestaat uit vrachtwagens. Voor de aanpak van het traject tussen Breda en Tilburg onderzoeken Rijk en regio de mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren, waaronder een verbreding naar twee keer drie rijstroken. Zij kijken daarbij nadrukkelijk eerst hoe innovaties kunnen bijdragen aan doorstroming op de langere termijn.

 

Ook wordt een ontwerp onderzocht dat gericht is op de invoering van zelfrijdende voertuigen. Een gedeelte van de A58 is al proeftuin voor innovaties, waaronder het experiment met zelfrijdende voertuigen en platoons (vrachtwagens in treinformatie). Rijk en regio willen deze aanpak nu verder uitrollen en van de A58 een innovatieve snelweg maken.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het is belangrijk dat deze trajecten worden aangepakt. De aanpak mag echter wel sneller en ambitieuzer.