Stappenplannen om recycling PMD-afval aan te pakken

02-12-2019

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen maanden samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV twee stappenplannen ontwikkeld om bedrijven en organisaties helpen met de inzameling en recycling van verpakkingsafval, zoals plastic, metalen en drinkpakken (PMD). Dit gebeurde binnen het project 'Scheiden en recyclen van PMD-bedrijfsafval'.

 

Worsteling met juiste manier

Veel maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties in Nederland worstelen om de juiste manier te vinden om minder afval te produceren en meer afval te scheiden. Om hen te helpen, startte Rijkswaterstaat het programma 'Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven'. Het project 'Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval' is daar het eerste onderdeel van. Tijdens dit project ondersteunde Rijkswaterstaat Nederlandse Spoorwegen en Landal GreenParks bij hun onderzoek naar betere scheiding. De uitkomsten van dit onderzoek vertaalde Rijkswaterstaat in een stappenplan voor alle bedrijven.

 

Vijf stappen

De stappenplannen bestaan uit vijf stappen. Stap 1 is het ambitieniveau vaststellen. Dit bepaalt namelijk hoe de mogelijke scenario's worden ingevuld en wat de financiële marge voor investeringen en operationele kosten is. De volgende stap is om de huidige situatie te analyseren.

Hoe komen afvalstoffen binnen, hoe worden ze ingezameld en wat is het lopende afvalcontract? Deze nulsituatie heeft namelijk grote invloed op de mogelijkheden. Daarna komt de keuze tussen bron- of nascheiden of een combinatie. Stap 4 is een scenario kiezen, daarvan de kosten en de baten te bekijken en een scenario kiezen dat aansluit op het ambitieniveau. Tot slot kan het bedrijf dit scenario implementeren.