SER pleit voor meer vrouwen in top bedrijven

15-04-2019

Het bedrijfsleven moet meer vrouwen in topposities benoemen. Die oproep doet Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), aan bestuurders in het kader van een advies dat de SER voorbereidt over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en van commissarissen schommelt al jaren tussen de 10 en 15 procent.

 

Belemmeringen oplossen

Bij de SER gingen onlangs vooraanstaande bestuurders, rolmodellen en experts met elkaar in gesprek over de vraag hoe er meer vrouwen in de top kunnen komen. Prinses Laurentien was hierbij ook aanwezig. Twee vragen stonden centraal: welke belemmeringen zijn er en hoe kunnen we deze oplossen? Hamer: "Er is meer commitment nodig, meer individuele acties en meer onderlinge verbondenheid om genderdiversiteit te bevorderen. Het is van groot belang dat we hierbij gezamenlijk optrekken."

 

Het advies dat de SER voorbereidt gaat ook over de arbeidsmarktpositie van vrouwen, de deeltijdcultuur in Nederland, de segregatie op de arbeidsmarkt en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zijn actief betrokken bij het SER-traject rond (gender)diversiteit. Het versnellen van het proces om meer vrouwen in topfuncties te benoemen staat ook centraal in het project www.topvrouwen.nl. Met best practices, evenementen en een database met board ready-vrouwen willen wij het streefcijfer van 30 procent mogelijk maken.

Lees meer over