SER onderzoekt veranderende arbeidsrelaties en gezondheid

04-12-2017

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van gezond en veilig werken, nu de arbeidsrelaties zich zo sterk ontwikkelen. Afgelopen jaren zijn flexibele en andersoortige arbeidsrelaties flink gegroeid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is al aandacht voor de economische gevolgen en de effecten op de arbeidsmarkt. De SER gaat nu kijken naar de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werkenden. Een van de vragen is of het stelsel voor gezond en veilig werken, nu en op termijn, voldoende is toegerust op de bescherming van alle werkenden, waaronder werkenden in flexibele arbeidsrelaties.