Seminar Exportcontrole Strategische Goederen

11-10-2018

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op 10 december een exportcontroleseminar. Hier leest u meer over het programma van het seminar.

 

Als u het seminar wilt bijwonen, ontvangen de organisatoren graag voor 5 november een ingevuld registratieformulier retour.
Wegens grote belangstelling is het aantal plaatsen voor dit seminar beperkt. De toegang is gratis.

 

U kunt het registratieformulier sturen naar exportcontrolseminar@minbuza.nl.
Daar kunt u ook terecht met vragen.