Schiphol: Vliegtuigen beter, maar risico en uitstoot nemen toe

17-12-2018

Vliegtuigen worden veiliger, stiller en schoner. Tegelijkertijd is er door de groei van Schiphol een toename van het externe veiligheidsrisico, al blijft die binnen de norm. Ook de totale uitstoot van schadelijke stoffen en het geluid voor omwonenden zijn toegenomen. Voor de totale uitstoot is er geen norm. Dat zijn de conclusies uit de eerste uitgave van 'De Staat van Schiphol 2018' die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepresenteerd.

 

De Staat van Schiphol presenteert beschikbare en nieuwe informatie rond de thema's veilig vliegen, veilig en gezond leven en werken op en rond Schiphol. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de Staat onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Ontwikkelingen

Een aantal feiten uit de Staat van Schiphol:

- Het aantal vliegtuigbewegingen door handelsverkeer groeide dit jaar tot 497.000, dicht tegen het afgesproken plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen door handelsverkeer.

- Het aantal starts en landingen op secundaire banen neemt toe, zowel absoluut als relatief. In 2017 gebruikte 48 procent van de vluchten een secundaire baan, in 2016 was dat 40 procent.

- Sinds 2014 zijn er verschillende handhavingspunten waarin de geluidsruimte voor het etmaal wordt overschreden volgens het huidige stelsel met grenswaarden. Dit gebeurt vooral rondom de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Voor zover deze overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de sector al vliegt volgens de regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol, wordt er niet gehandhaafd.

- Vorig jaar vonden er 32.300 nachtvluchten door handelsverkeer plaats. Vanaf dit jaar is er een plafond van 32.000 bewegingen vastgelegd. De ILT constateert dat het aantal luchtvaartmaatschappijen dat vaker zonder nachtslot en geldige reden toch landt of start in de nacht, de afgelopen jaren toeneemt. De ILT voert gesprekken met deze maatschappijen en legt soms een last onder dwangsom op.

- De afgelopen jaren wordt aan de normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen per vliegtuigbeweging voldaan. De totale uitstoot van schadelijke stoffen stijgt, maar daarvoor is er geen norm.

- Tot en met september 2018 zijn 562 ongewone milieuvoorvallen gemeld, voor het grootste deel lekkages van olie, brand- of koelvloeistof.

- Om de uitstoot van stoffen tijdens de afhandeling van vliegtuigen aan de gate te beperken, zijn er regels om zo veel mogelijk gebruik te maken van vaste stroomaansluitingen. Dit jaar zijn nog geen overtredingen geconstateerd; in 2017 waren er nog acht overtredingen.

 

Groeimodel

De Staat van Schiphol 2018 is de eerste uitgave vanuit de ILT. Zij zal deze Staat jaarlijks actualiseren. De inspectie heeft de ambitie om de rapportage verder uit te breiden, om op die manier nog beter inzicht te geven in de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol.