Schema inwerkingtreding Omgevingswet

24-06-2019

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft in een schema het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 samengevat, om hiermee de Eerste Kamer op de hoogte te brengen.

 

Invoerings- en aanvullingsregelgeving

De Omgevingswet en de vier algemene maatregelen van bestuur zijn in de Eerste Kamer behandeld en zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. Het jaar 2019 staat in het teken van de parlementaire behandeling van de invoerings- en aanvullingsregelgeving. De voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswet bodem liggen al bij de Eerste Kamer. De voorstellen voor het Invoeringsbesluit en het Aanvullingsbesluit bodem volgen nog voor de zomer.

 

Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer hoopt Ollongren dat voor het zomerreces de voorstellen voor de Aanvullingswetten natuur, geluid en grondeigendom naar de Eerste Kamer kunnen. Het streven is het voorstel voor het Aanvullingsbesluit natuur voor de zomer voor te hangen. Na de zomer volgen de voorstellen voor de Aanvullingsbesluiten geluid en grondeigendom.

 

Wetgevingsproduct    Parlementaire behandeling Eerste Kamer
Invoeringswet    Gestart
Invoeringsbesluit    Start voorhang voorzien voor het zomerreces 2019
Aanvullingswet bodem    Aangeboden
Aanvullingsbesluit bodem    Start voorhang voorzien voor het zomerreces 2019
Aanvullingswet natuur    Aanbieding voorzien voor of vlak na het zomerreces 2019
Aanvullingsbesluit natuur    Start voorhang voorzien voor of vlak na het zomerreces 2019
Aanvullingswet geluid    Aanbieding voorzien voor of vlak na het zomerreces 2019
Aanvullingsbesluit geluid    Start voorhang voorzien in tweede helft 2019
Aanvullingswet grondeigendom    Aanbieding voorzien voor of vlak na het zomerreces 2019
Aanvullingsbesluit grondeigendom    Start voorhang voorzien in tweede helft 2019

 

Lees meer over