Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

15-07-2019

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren waarmee zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien, wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van SZW in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie aan de Tweede Kamer.

 

Toezicht en handhaving

Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De inzet van het team arbeidsmarktdiscriminatie van de Inspectie SZW is daarom verdubbeld en de expertise en ondersteuning zijn versterkt. Ook is de Inspectie SZW, vooruitlopend op de wetsaanpassing, begonnen met verkennende inspecties bij werkgevers en intermediairs. Hieruit blijkt dat werkgevers nog veel werk moeten verzetten om discriminatie in het werving- en selectieproces te voorkomen en tegen te gaan.

 

Onderzoek

Er is een onderzoeksprogramma gestart om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hierin werken onder andere kennisinstituut TNO en het ministerie van Sociale Zaken samen. Het onderzoek richt zich erop (onbewuste) vooroordelen bij werving en selectie te voorkomen, werkgevers effectieve maatregelen te laten toepassen en de informatiepositie en het toezicht door de Inspectie SZW te versterken.

 

Proef mystery calls

Uit een eerste proef van de Inspectie SZW met mystery call-onderzoek onder niet-leden van de uitzendbrancheorganisaties ABU of NBBU, blijkt dat 40 procent van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de fictieve werkgever met expliciete discriminatie op grond van afkomst. In een eerder vergelijkbaar onderzoek van ABU onder haar leden was dit 13 procent en in een recent door NBBU uitgevoerd onderzoek onder haar leden was dit 26 procent. De ABU en NBBU hebben daarom afgelopen januari de nieuwe lidmaatschapseis gesteld dat de leden een actief antidiscriminatiebeleid moeten voeren.

 

Er zullen meer onderzoeken en proeven volgen met onder andere 'mystery-elementen'. Daarbij ligt de focus niet alleen op de uitzendbureaus, maar ook op reguliere werkgevers en zeker ook op de partijen die in de komende jaren een steeds grotere rol krijgen bij werving en selectie, waaronder recruitmentbureaus, assesmentbureaus en online platforms. Dat onderzoek zal ook kijken naar andere discriminatiegronden dan afkomst alleen.

 

Campagne

In juni is de campagne 'Verderkijkers' gestart. Via de website verderkijkers.nl kunnen werkgevers zelf eenvoudig kennis opdoen om discriminatie te voorkomen en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Het is een uitnodiging om verder te kijken dan leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid of beperking en vooral te kijken naar wat iemand kán.