Ruim 22.000 rapportages informatieplicht ingediend

08-07-2019

Tot en met 1 juli jongstleden hebben 22.407 bedrijfsvestigingen laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Zij zijn daartoe verplicht volgens de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Vooral in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

 

Informatieplicht

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland) en gemeenten. De informatieplicht is een toevoeging op de energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van vijf jaar hebben. Deze plicht bestaat al sinds de jaren 90. Om bedrijven en instellingen hierbij te ondersteunen en om de afspraken uit het energieakkoord te halen is de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht. Het digitaal loket leidt ondernemers door de voor hen rendabele energiebesparende maatregelen. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen bedrijven hebben genomen.

 

Meest genomen maatregelen

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Dat zijn energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de lijsten van erkende-maatregelen.

 

Alsnog rapporteren

Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen vanaf nu de rapportages opvragen. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of bedrijven voldaan hebben aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites informatieplicht energiebesparing en wattjemoetweten.nl.

 

Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden. Als het nodig is kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog ertoe te bewegen om te voldoen aan de informatieplicht.