Rijk steekt 2 miljoen euro in gebiedsfonds windmolenregio

09-09-2019

Het gebiedsfonds van het windmolenpark in de Drentse Monden en Oostermoer krijgt 2,1 miljoen euro extra. Het ministerie van Economische Zaken verdubbelt de provinciale bijdrage bij wijze van uitzondering, om zo de leefbaarheid te versterken in dit gebied waar een groot aantal windmolens wordt geplaatst. Tegen de komst van de windmolens is veel verzet. Het bedrag moet ten goede komen aan de gebieden die straks het meeste overlast van de molens ervaren.

 

Omgevingsadviesraad

In de gemeente Aa en Hunze is inmiddels een omgevingsadviesraad ingesteld, die zich met de lokale leefbaarheid gaat bezighouden. Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie): "Deze raden krijgen een belangrijke stem in de besteding van het geld. Wij gaan in overleg met de vertegenwoordigers om af te spreken wie welke rol vervult en de randvoorwaarden te bepalen binnen welke het geld uitgegeven kan worden. Ook moeten we in overleg met alle partijen bepalen wie het fonds gaat beheren."