Randsteden en brainport Eindhoven bundelen krachten

27-11-2017

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de brainport Eindhoven bundelen hun krachten voor meer internationale concurrentiekracht. Zo willen zij ervoor zorgen dat Nederland wereldwijd in de top-5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen staat. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijke economische ontwikkelstrategie (REOS).

 

Eén stedelijk netwerk

Om de internationale concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen, is het belangrijk dat deze regio's nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren. Daarom gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken voor de bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Zij doen dat samen met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

 

Meer verbinden

Door toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden beter te verbinden, wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aantrekken. Zo gaan de wethouder van Eindhoven en de burgemeester van Almere zich als ambassadeurs inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden en willen Utrecht en Eindhoven voormalige haven- en industriegebieden transformeren tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Verder gaat de gedeputeerde van Utrecht de toplocaties internationaal aanprijzen en buigen de wethouders van Rotterdam en Den Haag zich over bereikbaarheid, om daarmee het vestigingsklimaat te versterken.

 

Economisch kerngebied

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en brainport Eindhoven vormen het economisch kerngebied van Nederland. Hier liggen de grootste haven en één van de best verbonden luchthavens van Europa, vinden internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als gezondheidswetenschap en nano-elektronica en gebeurt 5 procent van alle private onderzoek & ontwikkeling. Toch kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden. Het uitvoeringsprogramma moet als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio's, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie ondersteunen.