Raad neemt positie in over EU-budget voor 2018

17-07-2017

Economische groei en meer banen blijven topprioriteiten voor de Raad van Ministers. Het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon2020 is dan ook een van de programma's die volgens de Raad volgend jaar op een groter budget moet kunnen rekenen. Daarnaast moet er volgens de Raad meer financiering naar projecten die zorgen voor meer connectiviteit op het gebied van transport, energie en communicatie.

 

Dat blijkt uit de positie over het ontwerpbudget voor 2018 die de Raad onlangs heeft ingenomen. Daarmee maakt hij de weg vrij voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. In dat budget ligt een sterke nadruk op maatregelen die moeten zorgen voor economische groei, meer banen, veiligheid en migratie.

 

Interne veiligheid

De Raad steunt verder het voorstel van de Europese Commissie om de fondsen voor veiligheid in de Europese Unie te verminderen. Het Fonds voor interne veiligheid zal echter nog steeds projecten financieren die de grensbescherming versterken, grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden en het systeem voor binnenkomst en uitgaan helpen opzetten. Tot slot wil de Raad meer nadruk leggen op het aanpakken van de migratiedruk. Lidstaten moet met behulp van het EU-budget de migratiestromen aanpakken en diegenen integreren die het recht hebben om te blijven.

 

Onderhandelingen

Verwacht wordt dat de Raad in september formeel een positie zal innemen. Het Estse voorzitterschap heeft dan het mandaat om het budget te bespreken met het Europees Parlement. Het Parlement heeft al een mandaat voor de onderhandelingen over het EU-budget. In de resolutie geeft de commissie voor begrotingen aan dat zij de toename in fondsen voor onderzoek, transport en onderwijs steunt, maar het betreurt dat de fondsen voor migratie en veiligheid vergeleken met 2017 zijn afgenomen.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij houden niet alleen de ontwikkelingen voor het budget van 2018 in de gaten, maar ook de discussie rondom het Meerjarig Financieel Kader. Hierover geven we regelmatig updates.