Positief oordeel over kwaliteit Nederlandse kinderopvang

04-03-2019

De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is voldoende tot goed. Ook in internationaal perspectief presteert de kinderopvang naar behoren. Dat blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang die staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

 

"Ik ben blij dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang. Ik vind dit een groot compliment aan alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit ervan. Tegelijkertijd levert dit onderzoek waardevolle informatie op die de sector kan helpen bij het verder gericht verbeteren van de kinderopvang", aldus Van Ark.

 

Zorg en werk combineren

Veilige en kwalitatief goede kinderopvang stelt ouders in staat om arbeid en zorg te combineren. De jaarlijkse monitor, die voor de tweede keer is samengesteld, laat zien dat de Nederlandse kinderopvang een stevige basis heeft en dat kinderen in goede handen zijn. Net als in de eerste meting laten de resultaten zien dat de gemiddelde emotionele kwaliteit, zoals de sfeer op de groep, sensitiviteit van medewerkers en begeleiding van het gedrag van kinderen, voldoende tot goed is.

 

Educatieve kwaliteit

Medewerkers zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. Dat houdt in dat kinderen lief zijn voor elkaar en dat oudere kinderen jongere kinderen helpen. De gemiddelde educatieve kwaliteit, zoals het ondersteunen van taalontwikkeling en de kennis van de wereld, is lager. De werkbeleving van medewerkers, gastouders en leidinggevenden is overwegend positief. Wel is het aanbod van professionaliseringsactiviteiten, zoals cursussen en coaching, voor verbetering vatbaar.

 

Internationale vergelijking

In de monitor zijn vergelijkingen opgenomen met onder andere Duitsland, Zwitserland, Portugal, de Verenigde Staten en België (Vlaanderen). De kinderopvang in Nederland scoort beter dan deze landen op zowel emotionele als educatieve kwaliteit. Ons land kan zich daarnaast meten met Finland op emotionele kwaliteit, maar scoort dan lager op educatieve kwaliteit. In vergelijking met de Deense kinderopvang zijn de rollen omgedraaid: Nederland kent een wat lagere emotionele kwaliteit, maar presteert aanmerkelijk beter aan de educatieve kant.

Lees meer over