Pensioenkortingen grotendeels van de baan

09-12-2019

Pensioenfondsen die in problemen verkeren, krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

 

Hervorming pensioenstelsel

De huidige financiële problemen bij pensioenfondsen onderstrepen opnieuw het belang van een hervorming van het huidige pensioenstelsel. De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit. 'Veel mensen maken zich zorgen over hun oudedagsvoorziening', schrijft Koolmees. 'Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen.'

 

Langere hersteltermijn

Pensioenfondsen zijn verplicht om een vereist eigen vermogen aan te houden. Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een pensioenfonds aan pensioenverplichtingen voldoen. Daarboven hebben fondsen een buffer om tegenvallers op te vangen. De gemiddelde dekkingsgraad schommelde eind oktober rond 100 procent. Dat betekent dus dat er geen buffer is om tegenvallers op te vangen.

 

Fondsen die niet voldoen aan de vereisten, moeten een herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank. Hierin moeten zij aangeven hoe het fonds binnen tien jaar weer voldoet aan het vereiste eigen vermogen. De hersteltermijn wordt in 2020 tijdelijk verlengd van tien naar twaalf jaar. Kortingen vallen daardoor naar verwachting lager uit of zijn niet langer van toepassing.

 

Uitgesteld meetmoment

Het vereist eigen vermogen kent een minimum van ongeveer 104,3 procent. Pensioenfondsen die langer dan vijf jaar te weinig vermogen hebben, moeten maatregelen nemen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioencontract is in het pensioenakkoord afgesproken dat fondsen tijdelijk geen korting hoeven door te voeren bij een dekkingsgraad onder de 100 procent. Het kabinet stelt het eerstvolgende meetmoment met één jaar uit. Pensioenfondsen die op 31 december 2019 voor het zesde meetmoment op rij een te lage dekkingsgraad hebben, hoeven daarom in 2020 geen korting door te voeren op grond van het zogenoemde minimaal vereist eigen vermogen.

 

Voorwaarden

Aan deze regeling zijn wel enkele eisen verbonden. Ten eerste geldt de regeling voor het jaar 2020, waarin het pensioenakkoord uitgewerkt wordt. Ten tweede is er een ondergrens waaronder fondsen wel onvoorwaardelijk moeten korten. Ten slot moeten fondsen verantwoorden waarom gebruik van de regeling evenwichtig is voor alle deelnemers.

 

Lees hier de brief Voorkomen onnodige pensioenkortingen.

Lees meer over