Partijen geven startsein voor agro-technisch ecosysteem in Kentucky

06-07-2020

Zeventien private en publieke partners hebben onlangs de samenwerkingsovereenkomst voor 'Controlled environment agro-tech ecosystem in Kentucky & beyond' getekend. NLWorks, het initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken om internationaal ondernemen te steunen, deed hiervoor een programmavoorstel. Het is een belangrijke stap om een op Nederlandse leest geschoeid winstgevend agro-technisch ecosysteem in Kentucky en Appalachen te ontwikkelen.

NLWorks heeft samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden een consortium gebouwd om banen, gezond voedsel en welvaart te creëren in zowel Kentucky als in Nederland.

 

Lokale programma's

De komende maanden komen ten eerste de Nederlandse en Amerikaanse kennis- en opleidingsinstituten samen om in nauwe samenwerking met private partijen uitwisselings- en lokale trainingsprogramma's op te zetten. Vervolgens bespreekt NLWorks met de bedrijven de invulling van een gezamenlijk lokaal kantoor, in opmaat voor op te richten trainings-, demo- en researchfaciliteit voor positionering 'Dutch solutions'. Dit centrum moet als springplank in de regio dienen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

 

Versnelling

Parallel komen er gesprekken met overheden uit Nederland en Kentucky om te bezien hoe deze ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden versneld. Ook zal NLWorks samen met partners een actieprogramma opzetten voor bouw van agro-technische kassencomplexen, de ketenontwikkeling, de afzetkanalen en het gezamenlijk aantrekken van financiering.