Partij voor de Dieren: 'Fossiele bedrijven geen relevante partijen'

13-12-2018

De Partij voor de Dieren heeft een amendement bij de Klimaatwet ingediend dat regelt dat bedrijven waarvan het verdienmodel voornamelijk gebaseerd is op de productie of het gebruik van fossiele brandstoffen, uitgesloten zijn van het begrip 'relevante partijen'.

 

Deze bedrijven zijn onderdeel van de gevestigde orde en hebben er dus baat bij om de huidige status quo in stand te houden. Ministers zouden dus geen overleg met deze partijen moeten voeren over de uitvoering van de Klimaatwet en het behalen van de doelstellingen.

 

Fossiele brandstoffen

Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Slechts een fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke oorzaak van overmatige CO₂-uitstoot en moeten zo snel mogelijk verdwijnen. Wachten met de transitie leidt tot grotere klimaatrisico's, zoals overstromingen, hittestress, droogtes, verlies van biodiversiteit, verstoring van de voedselproductie en drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit en leidt tot hogere kosten.

 

Dierlijke eiwitten

Een soortgelijke uitsluiting wil de Partij voor de Dieren voor bedrijven waarvan het verdienmodel voornamelijk gebaseerd is op dierlijke eiwitten. Met de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten is volgens de partij grote klimaatwinst te behalen.