Ouders positief over kwaliteit kinderopvang, maar kritisch over kosten

03-09-2018

Ouders zijn in het algemeen positief over de kwaliteit van de opvang. Zij vinden bijvoorbeeld dat er goed voor hun kinderen wordt gezorgd. Ouders zijn wel kritisch over vele wisselingen van het personeel. Vier op de tien ouders geven de betaalbaarheid van kinderopvang een onvoldoende. Een op de zeven ouders vindt het aanvragen van een kinderopvangtoeslag ingewikkeld. Dit blijkt uit Kijk_op_kinderopvang, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Voorzichtige groei

De kinderopvang heeft een roerige periode achter de rug. Vanaf 2012 nam het gebruik af. Anno 2018 is de economische crisis achter de rug en investeert de overheid weer in de kinderopvang. Afgelopen jaren groeide het aandeel kinderen dat naar formele opvang gaat dan ook weer: in 2017 ging de helft van de kinderen onder de vier jaar en een kwart van de kinderen boven de vier jaar naar de opvang.

 

Betaalbare, toegankelijke kinderopvang

De resultaten van het rapport suggereren dat aantrekkelijke kinderopvang voor ouders betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit moet zijn. De kans dat ouders opvang gebruiken, is bijvoorbeeld hoger naarmate ouders positiever over deze aspecten denken. Ook geven de ouders zonder opvang aan dat ze zouden overwegen wel opvang af te nemen als deze drie aspecten zouden verbeteren.

 

Duur en te weinig plaats

Veel ouders vinden kinderopvang duur; vier op de tien geeft de betaalbaarheid zelfs een onvoldoende. Ouders zijn minder negatief naarmate hun inkomen lager is. Hier werkt waarschijnlijk in door dat de toeslag inkomensafhankelijk is en ouders met lagere inkomens daarom een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen. Een derde van de ouders vindt dat er voldoende kinderopvangplekken zijn. Ook vindt ongeveer een op de zeven het aanvragen van de kinderopvangtoeslag complex.

 

Kwaliteit

Positief aan de kwaliteit van de opvang vinden ouders bijvoorbeeld dat er goed voor kinderen wordt gezorgd en dat medewerkers goed toegerust zijn. Ook hier zijn ouders die zelf van opvang gebruik maken, positiever dan ouders die dat niet doen. Voor de ouders die kinderopvang gebruiken, geldt dat hun eigen ervaringen positiever zijn dan het algemene beeld dat zij van de kinderopvang hebben. Vanuit het perspectief van ouders zijn er ook verschillende verbeterpunten.

 

Combinatie arbeid en zorg

Onderzoek en beleid gaan er vaak van uit dat een betere kinderopvang zich vertaalt in een hoger gebruik en betere werk-privébalans. Ouders die positiever over kinderopvang denken, gebruiken ook vaker formele opvang. De moeders in deze gezinnen werken ook meer uren. Daarnaast ervaren de ouders met positievere denkbeelden een betere balans tussen werk en privé.

 

Kwetsbare gezinnen

In het onderzoek is er speciaal gekeken naar ouders die zich in een kwetsbare positie bevinden, bijvoorbeeld doordat ze een laag inkomen hebben of alleenstaand zijn. De kwetsbare ouders die deelnamen aan het onderzoek, denken negatiever over kinderopvang dan de andere ouders. Zo zien zij minder voordelen van opvang voor kinderen en maken zij zich meer zorgen over de veiligheid en aandacht die kinderen krijgen. Deze negatievere denkbeelden over opvang verklaren deels waarom deze groep er minder gebruik van maakt.

Lees meer over