Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 2020

19-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 juli aanstaande zal de Belastingdienst wel scherper handhaven op kwaadwillenden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Bewust ondernemer

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zij een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien, zo schrijven de bewindslieden, moet er een einde komen aan de situatie dat mensen als zzp'er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen.

 

Het kabinet wil tegelijkertijd ook een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico's af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.

 

Onrust

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet echter juist veel onrust op onder zzp'ers en opdrachtgevers. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

 

Gezagsrelatie

Of iemand een werknemer is, wordt onder andere bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer wil dat het kabinet voor 1 januari 2019 verduidelijkt wat dit begrip onder de huidige wetgeving inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokken organisaties over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer met een toelichting komen.

 

Praktijk als uitgangspunt

Uitgangspunt voor de nieuwe wet- en regelgeving is dat deze aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die onder de huidige regels onzeker zijn, kunnen contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken. De Belastingdienst zal handhaven bij kwaadwillenden als er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, van evidente schijnzelfstandigheid en van opzettelijke schijnzelfstandigheid.