Online voorlichtingsbijeenkomst MKB verzuim-ontzorgverzekering

25-05-2020

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op dinsdag 16 juni een online voorlichtingsbijeenkomst voor brancheorganisaties. Hier worden de nieuwe afspraken over loondoorbetaling bij ziekte besproken, evenals de MKB verzuim-ontzorgverzekering en de landelijke informatiecampagne die beide organisaties hierover gaan voeren.

 

Loondoorbetaling

Ondernemers krijgen te maken met veel wettelijke verplichtingen als één van hun werknemers langdurig uitvalt. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom samen met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers op dit gebied te ontlasten. Een onderdeel van deze afspraken is de totstandkoming van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

 

Deskundige ondersteuning

Per 1 januari kunnen ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve aanpak op dit gebied, waardoor hen een stuk van de administratieve verplichtingen rondom ziekte uit handen wordt genomen. Voor de meeste verzekeraars ligt de deadline om per 2021 over te kunnen stappen naar de nieuwe verzekering op 1 oktober aanstaande.

 

Verzuim

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Ook moeilijkheden die al langer sluimeren, kunnen nu extra duidelijk in beeld komen. Het toegenomen verzuim confronteert veel ondernemers met de verantwoordelijkheid die ze op dat gebied voor hun werknemers hebben.

 

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De online bijeenkomst gaat in op de stand van zaken rond de gemaakte afspraken over loondoorbetaling, op de verzuim-ontzorgverzekering en op de vraag hoe deze zich verhoudt tot soortgelijke verzekeringen. Ook wordt besproken hoe andere branches omgaan met verzuim en met de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Daarnaast wordt de voorlichtingscampagne voor ondernemers gepresenteerd, waar branches zich bij aan kunnen sluiten.

 

Datum

Dinsdag 16 juni van 14.00 tot 15.30 uur.

 

Kosten

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor medewerkers van brancheorganisaties.

 

Aanmelden

Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk 14 april jongstleden plaatsvinden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld tot 16 juni. Als u zich al heeft aangemeld voor 14 april, dan hoeft u dat nu niet nogmaals te doen.

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei met dit formulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestigings-e-mail met een link naar de vergadering in Teams.

 

Klik hier voor meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte.