Ondernemersnetwerk Groene Groeiers zoekt oplossingen stikstofprobleem

18-05-2020

Het netwerk de Groene Groeiers, onderdeel van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, wil in overleg met brancheorganisaties en grote bedrijven inventariseren welke concrete oplossingen het Nederlandse bedrijfsleven heeft voor de stikstofcrisis. Ondernemers die voor een van deze uitdagingen een oplossing hebben, kunnen die aandragen op de website van het netwerk Groene Groeiers.

 

Urgent

Dankzij de maatregelen tegen het coronavirus neemt de luchtvervuiling af. Toch is de stikstofcrisis nog even urgent als voor de coronacrisis. Daarom gaat het kabinet de komende tien jaar 5 miljard euro investeren om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden te herstellen en de uitstoot in diverse sectoren te beperken. Hierdoor kan onder andere de bouw aan de gang worden gehouden. Gemeenten, provincies en het Rijk willen eerder dan gepland woningen bouwen en wegen aanleggen, maar dit wordt bemoeilijkt omdat er door onduidelijke stikstofnormen geen vergunningen worden afgegeven voor bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden.

 

Oplossingen gezocht

Om de lockdown periode nuttig te gebruiken, heeft het netwerk Groene Groeiers vijf stikstofuitdagingen geformuleerd: bouw, landbouw, industrie, energie en natuur. Via een digitaal koppelingssysteem onderzoekt het netwerk welke oplossingen kansrijk zijn om uit te groeien tot sluitende businesscases. Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn, zullen de Groene Groeiers de gekoppelde partijen presenteren aan betrokken ministers en aan de voorzitters van de Groene Groeiers en VNO-NCW. Vóór die tijd selecteert een deskundige jury de meest kansrijke innovatieve oplossingen.

 

Klik voor meer informatie op de website van de Groene Groeiers. Het netwerk is besloten, maar directe en indirecte leden van VNO-NCW en MKB Nederland kunnen kosteloos lid worden. Voor andere ondernemers is het tot het einde van het jaar gratis.