Ondernemers met MKB!dee over scholing kunnen hiervoor geld krijgen

23-05-2019

Een goed plan of idee dat scholing, omscholing en ontwikkeling van werknemers in het bedrijf, branche of regio stimuleert? Dan zou dat zomaar een MKB!dee kunnen zijn waarvoor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geld beschikbaar stelt.

 

Deskundige en bekwame werknemers

De ontwikkelingen gaan snel. Zo digitaliseert alles in een rap tempo. Hoe houd je dat bij als ondernemer? Wat zijn de vaardigheden van nu? Je wilt deskundige en bekwame werknemers in het bedrijf, nu en in de toekomst. Wat kan een ondernemer doen aan onderwijs dat aansluit op de praktijk van het mkb? Of om zijn werknemers te laten bijscholen of te laten omscholen? Kortom: hoe maak je van een bedrijf een lerende organisatie?

 

Menselijk kapitaal

Met MKB!dee stimuleert Mona Keijzer, staatssecretaris van EZK, investeringen die een mkb-ondernemer doet in de scholing en ontwikkeling van hem- of haarzelf en de huidige of toekomstige werknemers. Investeren in de vaardigheden van medewerkers is ongelooflijk belangrijk, want zij zijn het menselijk kapitaal van elk bedrijf. Dat is goed voor de ondernemer, het bedrijf en voor de werknemers. Een win-win-win situatie.

 

MKB!dee daagt uit

MKB!dee daagt ondernemers uit om zelf met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Er is binnen MKB!dee aparte aandacht voor de problemen waar technische mkb-ondernemers mee worstelen. Daarnaast kunnen nu ook alle mkb-ondernemers die willen investeren in menselijk kapitaal met het oog op de effecten van digitalisering en de klimaat- en energietransitie een aanvraag indienen.

 

Ook voor brancheorganisaties

Niet alleen mkb-ondernemers, maar ook andere organisaties, zoals brancheorganisaties, kunnen MKB!deeën indienen. Zij moeten daar dan wel mkb-ondernemers bij betrekken. Uit de eerste ronde van MKB!dee blijkt overigens dat brancheorganisaties een waardevolle bijdrage leveren. Het merendeel van de projecten richt zich niet alleen op het wegnemen van belemmeringen bij mkb-ondernemers, maar probeert dat voor de hele branche te doen.

 

Geïnteresseerd? Lees meer op de website van RVO over de regeling en hier over het netwerk van deelnemers. Hier zijn ook de toegekende ideeën van 2018 terug te vinden. Of neem contact op met RVO.