Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden

19-02-2018

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Dat zijn twee van de 23 acties uit de actieagenda 'Beter Aanbesteden', waarin ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (clusteren) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het midden- en kleinbedrijf meer kansen heeft op deze opdrachten.

 

Effectiever

Bij de evaluatie van de aanbestedingswet heeft het vorige kabinet toegezegd om het zogenoemde traject 'Beter Aanbesteden' te starten. Hiermee is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te ondersteunen via zogenoemde marktdagen.

 

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit beter gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

 

Brede samenwerking

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aanbestedingsjuristen. De betrokkenen gaan de komende maanden samen verder om de 23 actiepunten uit te voeren en op te lossen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De actieagenda 'Beter Aanbesteden' leidt alleen tot succes als de aanbevelingen op lokaal niveau ook echt in praktijk worden gebracht. Bij aanbestedingen gaat nog altijd te veel mis en de meeste problemen liggen op lokaal niveau. De problematiek zit hem niet direct in de wet, maar in de verkeerde toepassing daarvan door vooral overheden. Als gemeenten niets veranderen, verandert er ook voor ondernemers niets. Het komt nu dus aan op de uitwerking.