Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking

23-10-2017

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Dat schrijft demissionair minister Schultz van Infrastructuur aan het parlement.

 

Grote opgave

De transitie naar een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht is een grote opgave. Er wordt een geheel nieuw wetgevingsstelsel opgebouwd dat (digitaal) wordt ondersteund. Dit nieuwe stelsel zal niet vanaf het moment van inwerkingtreding volledig operationeel zijn: er zal overgangsrecht zijn dat de mogelijkheid geeft tot een rechtszekere transitie. Daarnaast vereist dit nieuwe stelsel een andere manier van werken. Deze totale transitie van regelgeving, overgangsrecht en veranderopgave moet in 2029 zijn afgerond.

 

Parlementaire behandeling

De rijksregelgeving komt via verschillende wetgevingsproducten samen in één wet, vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en een ministeriële regeling. Pas als al deze producten af zijn, kan het stelsel juridisch gezien in werking treden. Nu het parlement de Omgevingswet en de vier AMvB's heeft behandeld staat het fundament, maar onder andere de Invoeringswet en de aanvullingswetten moeten nog behandeld worden. Ook de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving is nog in voorbereiding.

 

Onzekerheden

Het Rijk en interbestuurlijke partners zijn erop gericht om het stelsel op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Desalniettemin zijn er onzekerheden, bijvoorbeeld over de duur van advies- en toetsprocedures zoals uitvoeringstoetsen, adviezen van de Raad van State en milieueffectentoetsen, en het feit dat de parlementaire behandelingen samenvallen met de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019. Dit kan ertoe leiden dat het toch nog meer tijd kost om wetgeving gereed te maken. Daarom zal jaarlijks worden bekeken of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.

Lees meer over