Omgang RVO met subsidieregeling praktijkleren

27-03-2020

OCW en RVO (uitvoerder van de subsidieregeling praktijkleren) zullen in deze coronaperiode coulanter met de regels omgaan, zoals bij thuiswerken van bbl’ers of verplichte sluiting van bedrijven.

 

De volgende vragen worden hieronder door RVO beantwoord:

 

Als bpv-overeenkomst/praktijkovereenkomst van de student doorlopen tot einde studietijd, terwijl het bedrijf dicht is, zijn wel loonkosten verschuldigd. Maar behoudt het bedrijf voor die periode ook recht op subsidie praktijkleren?

Er is met RVO overleg geweest over de vraag hoe om te gaan met de verplichte sluiting i.v.m. de corona maatregelen tot 6 april waarmee sommige bedrijven te maken hebben. Er zijn nog geen officiële besluiten over genomen, maar wat ons betreft is het uitgangspunt dat deze 3 weken niet in mindering worden gebracht op de subsidie bij de getroffen bedrijven. Wanneer de sluiting langer duurt, zullen we ook kijken naar de mogelijkheid om de subsidie in 2020 niet af te toppen op nominale duur. Trajecten kunnen nu iets langer doorlopen, omdat voor nu geen proeven van bekwaamheid ed. afgenomen kunnen worden. Dit kan zijn weerslag hebben op de duur van de opleiding en aangezien student en leerbedrijf hier geen invloed op hebben, zouden we het niet terecht vinden als dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie.

 

Hoe wordt omgegaan met begeleiding op afstand als de student niet bij het leerbedrijf zelf, maar bijvoorbeeld thuis werkzaamheden voor het leerbedrijf verricht in het kader van zijn leerbaan? Keurt RVO dit goed?

Normaliter wordt begeleiding op afstand niet in aanmerking genomen als begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het kader van de subsidieregeling. In het kader van de corona maatregelen, waaronder het advies zo veel mogelijk thuis te werken, zullen deze weken in aanmerking komen voor subsidie. Begeleiding op afstand lijkt niet uit te sluiten dat een begeleidingsadministratie wordt bijgehouden. Het advies aan bedrijven is dan ook om de uren- en begeleidingsadministratie bij te houden zoals gewoonlijk.

 

Is het mogelijk om eerder dan november/december (een deel van) de subsidie praktijkleren te ontvangen als leerbedrijf om in deze crisistijden de bbl-plek voor de student te behouden?

RVO is op dit moment aan het onderzoeken of het juridisch mogelijk is een voorschot uit te gaan keren.