OESO: 'Nederlandse overheid moet directer investeren in O&O'

02-09-2019

De private investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) blijven in Nederland achter op die in andere landen. Dat stelt het rapport 'Going for Growth' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

 

Meer vormen

Ons land heeft een goed ontwikkeld systeem van belastingmaatregelen om O&O te stimuleren, maar er zijn meer vormen van directe ondersteuning nodig, zoals beurzen, leningen en procurement, zo staat in het rapport. Een van de fiscale regelingen om dit te bevorderen, is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Uit een evaluatie blijkt dat vorig jaar ruim 20.000 bedrijven hiervan gebruik hebben gemaakt., waarvan 97 procent midden- en kleinbedrijf. Ze haalden hiermee gezamenlijk een voordeel van 1,1 miljard euro binnen.

 

Lees hier het rapport van de OESO.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De WBSO, die 25 jaar bestaat, is in al die jaren een fantastische manier gebleken om te innoveren. Niet alleen voor grote bedrijven: maar liefst 97 procent van aanvragers komt uit het mkb. De WBSO stimuleert iedere ondernemer, ongeachte grootte, sector of technologie en is een stabiele factor. Ondernemers kunnen erop rekenen, waardoor de regeling echt een rol speelt in investeringsbeslissingen van ondernemers.
 
Het is echter ook zaak om gericht beleid te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) of de energietransitie. Sommigen pleiten daarom ervoor om middelen van de WBSO naar meer specifiek beleid te verschuiven. Wij vinden zo
'n verschuiving echter een verkeerd middel. De weinige euro's die we erin stoppen, moeten we niet versnipperen. Recent nog hebben we een oproep gedaan om veel meer samenhang te brengen tussen de Nationale Wetenschapsagenda en het nieuwe topsectorenbeleid.
 
Daarnaast moeten we extra investeren, om bijvoorbeeld AI naar een hoger plan te tillen. Dat kan ook, omdat de Nederlandse overheid slechts een bescheiden middenpositie inneemt als het gaat om investeren in innovatie. Kortom: het geld niet anders verdelen, maar méér geld naar innovatie.