OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort

23-09-2019

Het ministerie van Onderwijs (OCW) blijft investeren om het onderwijs verder te verbeteren, onder andere door zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. De aanpak van dat tekort is een topprioriteit voor OCW.

 

Primair en voortgezet onderwijs

Het lerarentekort wordt op veel verschillende manieren aangepakt, bijvoorbeeld door de zijinstroom te verhogen. In 2020 is hier 21,2 miljoen euro voor beschikbaar. Verder wordt de regionale aanpak van het lerarentekort gestimuleerd, omdat de onderwijsarbeidsmarkt sterk verschilt per regio. Daarnaast zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden nodig om voldoende leraren te kunnen aantrekken. Hiervoor wordt ook in 2020 weer 270 miljoen euro uitgetrokken.

 

Voor het schooljaar 2019-2020 is er 333,5 miljoen beschikbaar om de werkdruk tegen te gaan, oplopend tot 430 miljoen euro per jaar. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten, conciërges en gymdocenten aannemen, zodat leraren zich kunnen richten op hun kerntaak: lesgeven.

 

Middelbaar beroepsonderwijs

Alle mbo-scholen werken aan gelijke kansen, jongeren in een kwetsbare positie en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit hebben de scholen afgesproken in kwaliteitsafspraken. 2020 is het tweede jaar van deze kwaliteitsafspraken. Dit jaar is er 440 miljoen euro voor beschikbaar.

 

Hoger onderwijs

Sinds het voorjaar zijn hogescholen en universiteiten hun plannen voor verbetering van de onderwijskwaliteit aan het opstellen. Het is de bedoeling dat alle instellingsplannen in het voorjaar van 2020 zijn beoordeeld. In 2020 komt er vanuit het studievoorschot 225 miljoen euro beschikbaar, waarvan 90 procent wordt ingezet voor deze kwaliteitsafspraken. De overige 10 procent wordt ingezet voor betere samenwerking tussen onderwijssectoren en voor beurzen voor docenten.

 

Wetenschap

Onderzoek staat in nauwe verbinding met de maatschappij. Komend jaar bouwt OCW die verbinding uit met de Nationale Wetenschapsagenda. In 2020 wordt het budget van de agenda verhoogd van 108 miljoen naar 130 miljoen euro.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Om het lerarentekort aan te pakken liggen er, zeker in het beroepsonderwijs, ook kansen in een nauwe samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven. Mensen die in de beroepspraktijk werken parttime voor de klas zetten heeft een groot voordeel, namelijk dat zij up-to-date zijn op het terrein van hun vakgebied. Wel moeten we dan afspraken kunnen maken over de eisen op het terrein van bevoegdheden. Hier moeten andere eisen gelden dan voor studenten die als jeugdigen instromen in een lerarenopleiding.