NWO ontwikkelt eerste nationale AI-onderzoeksagenda

02-12-2019

Nederland staat voor een keuze: laten we artificiële intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda 'AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL)' kiest de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het tweede. AI is namelijk razendsnel in ontwikkeling en een speelt een factor voor de toekomstige welvaart van Nederland. Dit brengt technologische en sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee.

 

Focus en verbinding

Wereldwijd worden in hoog tempo grootschalige AI-onderzoeksprogramma's ontwikkeld. Met haar onderzoeksagenda wil NWO focus en verbinding aanbrengen in het Nederlandse AI-onderzoeksveld en hierdoor het veld verder te versterken. Een solide en coherente kennisbasis is noodzakelijk als Nederland zelf een significante AI-speler op het wereldtoneel wil blijven en de AI-revolutie mede vorm wil geven.

 

Thema's

De agenda AIREA-NL is gericht op de vier stadia van een AI-algoritme en op gemeenschappelijke multidisciplinaire thema's:

- AI-componenten: gericht op onderzoek naar nieuwe AI-algoritmes en alle technologische en maatschappelijke aspecten waarmee rekening gehouden moet worden.

- AI-systemen: belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld de interactie tussen verschillende AI-componenten, de voorspelbaarheid van het gedrag van het systeem in een bepaalde context en de toegang tot data.

- AI-systemen en mensen: hier wordt de vraag gesteld hoe AI-systemen en mensen van elkaar kunnen leren en zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

- AI-systemen en de maatschappij: de vraag is hier hoe AI en de maatschappij met elkaar interacteren en elkaar vormen.

 

Lees hier de actieagenda van de AI.