NOW-regeling ook voor verenigingen en stichtingen

02-04-2020

Naast bedrijven hebben ook verenigingen en stichtingen als werkgever te maken met loonkosten die doorlopen terwijl de inkomsten als gevolg van de coronacrisis terugvallen. In sectoren waarin omzetten van ondernemers terugvallen of zelfs geheel wegvallen, kan dat immers ook gevolgen hebben voor de omzet - ofwel de (contributie)inkomsten - van brancheorganisaties.

 

NOW-regeling 

Volgens de NOW moet het begrip 'omzet'-breed worden gelezen, waardoor ook contributies en retributies daaronder kunnen worden begrepen. Contributies worden veelal niet gelijkmatig gedurende het jaar betaald. Voor de omzetdaling kan 1 maart, 1 april of 1 mei als datum worden gekozen. Vanaf die datum moet er gedurende de drie daarop volgende maanden sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 20 procent. Referentieperiode om dat te bepalen is de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier (kwartalen).

 

Uitstel afdracht belasting

Evenals ondernemers kunnen ook brancheorganisaties die als gevolg van de coronacrisis met financiële problemen te maken hebben, in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belasting. Een verzoek tot uitstel van loon-, omzet- en/of vennootschapsbelasting kan worden ingediend na ontvangst van de aanslag. 

 

Besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering (ALV)

De komende maanden vinden normaliter bij vele brancheorganisaties ALV’s plaats. In deze ALV’s staat vaak de vaststelling van de jaarrekening op de agenda, waarvoor bepaalde termijnen gelden. Door de maatregelen van het kabinet kan het houden van ALV’s, en daardoor de besluitvorming, nu in de knel komen. Gekeken wordt, in overleg met de overheid, of daar op een of andere manier zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden kan worden. Zodra daar iets over bekend is, zullen we dat laten weten.