Nog voldoende budget voor innovatiekrediet technische projecten

17-05-2018

Het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten is onlangs met 10 miljoen euro verhoogd naar 30 miljoen euro. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op 40 miljoen euro.

 

Technische projecten

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktsperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

 

Klinische ontwikkeling

Ook met de verruiming met 10 miljoen euro is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Samen met de aanvragen die al dit jaar zijn ingediend zal de budgetverruiming naar verwachting spoedig zijn uitgeput.

 

Innovatiekrediet

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt voor innovatieve projecten die niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. Er is bijvoorbeeld nog geen omzet of ondernemers zijn druk bezig met hun innovatie te realiseren om iets werkend te krijgen.

 

Wie plannen heeft voor een baanbrekende innovatie, kan kijken op de website of vraag vrijblijvend advies met de quick-scan.